Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015


ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995


ΕΔΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΟΥ 25 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Τ.Κ. 52100
Τηλ. & Fax (24670)81240  Τ.Θ. 170
Τηλ. Προέδρου 6948583796
Τηλ. Γεν. Γραμματέα 6946330703
ΑΡΙΘΜ: Δ.Υ.

 

ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 Καστοριά 7 Μαΐου 2015ΠΡΟΣ    Αξιότιμο Κύριο Ανέστη Αγγελή Δήμαρχο Καστοριάς
Ενταύθα

Αξιότιμε  κ. Δήμαρχε,

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε εργασίες στο Τ.Σ.Φ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ οι οποίες θα αναβαθμίσουν κατά πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τμήματος,  ζητάμε την παράταση του χρόνου παραχώρησης της χρήσης του κτηρίου επ’ αόριστο. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ                                                     ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995
ΕΔΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ                                                                               ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΟΥ 25 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Τ.Κ. 52100                                                  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΗΛ. & ΦΑΞ (24670)81240 Τ.Θ. 170                                                     ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ                         ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 6948583796                                                           ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 2467021521                                                   (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 200/9/β

                                                      Καστοριά 11/5/2015

                                                                                                                ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
     ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96, Τ.Κ. 115-27
      ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις Ε.Α.Υ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Σε απάντηση του υπ΄ αριθμό  Πρωτ.: 301/2/35α έγγραφο σας , καταθέτουμε τα εξής.
1)            Για το μείζον θέμα της αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ. εμμένουμε στο υπ΄ αριθμό πρωτ: 200/9/α από 30/12/2012 έγγραφό μας με το οποίο ζητάμε την διατήρηση όλων των υπηρεσιών του Νομού μας με ταυτόχρονη σωστή ανακατανομή των διαθέσιμων δυνάμεων.  ( οι λόγοι αναφέρονται αναλυτικά στο έγγραφό μας )
2)    Για το θέμα   εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης, προτείνουμε τις αποφάσεις της  ομάδας  εργασίας που έχει συσταθεί για τον  ανωτέρω λόγο.
3)    Για το θέμα   μεταθέσεων του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., εγκρίνουμε  τον κώδικα μεταθέσεων που έχει ήδη κατατεθεί στο συνέδριο της ομοσπονδίας πλην όμως προτείνουμε  στο Άρθρο 4 του Π.Δ. 100/2003 να προστεθούν τα εδάφια  
ζ) Των τέκνων ή εν χηρεία συζύγων αστυνομικών που χάθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα αυτής και
 ή) των τέκνων ή εν χηρεία συζύγων Αστυνομικών που έχασαν την ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης
Στο τέλος του Άρθρου να προστεθεί η εξής σημείωση
Για όσους τα γεγονότα που περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια δεν προϋπήρχαν ,αλλά συνέβησαν μετά την κατάταξη τους και συνεπώς δεν υπάρχουν στον φάκελο τους επισυνάπτονται τα αντίστοιχα με τα εκάστοτε απαιτούμενα στις προκηρύξεις κατάταξης –εισαγωγής Αστυνομικού προσωπικού δικαιολογητικά

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


      ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ                                                                      ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

poasy
Αθήνα 30 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 302/2/42α
Προς: Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
          κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
Κοιν.: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
          2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Επέκταση ειδικής άδειας Αστυνομικών, όταν και οι σύζυγοι αυτών πάσχουν από νόσημα»
Σχετ.: α) Η από 09-04-2015 αίτηση του Αρχ/κα (237271) ΔΙΑΜΑΝΤΗ Θεοφάνη του Κων/νου
          β) Υπ' αριθ. 20/2015 από 26-04-2015 έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας
  Κύριε Υπουργέ,
  Με αφορμή την (α) σχετική αίτηση Αστυνομικού, που υπηρετεί στην Δ.Α. Ακαρνανίας, που μας διαβιβάσθηκε με το (β) σχετικό της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας, σας κάνουμε γνωστό το έντονο ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας για την νομοθετική ή κανονιστική διευθέτηση του θέματος, που κρίνεται απολύτως δίκαιο και επιτακτικό.
   Πιο συγκεκριμένα, η παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986 προβλέπει ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 ημέρες το χρόνο σε Αστυνομικούς που είτε οι ίδιοι, είτε τα τέκνα αυτών πάσχουν από νόσημα, με τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Προφανώς, εκ παραδρομής, παραλείπονται από την εν λόγω διάταξη οι σύζυγοι των Αστυνομικών. Αντίθετα πανομοιότυπη διάταξη που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους (άρθρο 50 του Ν. 3528/2007) προβλέπει την πιο πάνω δυνατότητα και για τους υπαλλήλους που ο/η σύζυγός τους πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.
  Προς άρση της προφανούς αυτής αδικίας, που δυστυχώς πλήττει αρκετούς συναδέλφους σε όλη τη Χώρα, προτείνεται η συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986 με την φράση «...ή έχουν σύζυγο...», ή αντίστοιχη προσθήκη σε σχετικό νομοθέτημα.
  Η Ομοσπονδία είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω λεπτομέρειες και συνεργασία για το συγκεκριμένο ζήτημα.
ypografes-poasy
poasy
Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 200/2/111α
Εργασίες Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29/4/2015
Μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά
  Συνεδρίασε χθες (29/4/2015) το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας προκειμένου να υπάρξει α) ενημέρωση εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας για τις επαφές με την Ηγεσία και άλλους φορείς και β) διαλογική συζήτηση προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα εκκρεμή ζητήματα και να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειές μας, σε συνδυασμό με όσα είχε τονίσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννης Πανούσης στο Γενικό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου 2015. Ειδικότερα:
  1) Στην ημερήσια διάταξη εξακολουθεί να υφίσταται η πλήρης δικαίωση του αγώνα μας μετά την επιτυχή έκβαση της μάχης που δώσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ανατροπή του μνημονιακού Νόμου 4093/2012 και την επακόλουθη αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών, με αποκορύφωμα την νέα θετική απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας, που επέβαλε χρηματική κύρωση στο Υπουργείο Οικονομικών, επειδή δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις του ΣτΕ (Στις 20 Απριλίου 2015, κατατέθηκαν υπομνήματα εκ μέρους των διαδίκων και αναμένεται έκδοση απόφασης).
  Εκ μέρους της Ομοσπονδίας έχει ζητηθεί συνάντηση με το νέο Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, δεδομένου ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί ΥΕΘΑ κ. Πάνος Καμμένος και Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννης Πανούσης στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχουν δώσει απαντήσεις που χρήζουν διευκρινήσεων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας επισκεφθείς το Υπουργείο αναφέρθηκε στην αποκατάσταση των αδικιών αλλά είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Επαναλαμβάνει δηλαδή την επιχειρηματολογία της προηγούμενης Κυβέρνησης επικαλούμενος την οικονομική ασφυξία της Χώρας.
  2) Για το ΤΕΑΠΑΣΑ, όπως είναι γνωστό, η Κυβέρνηση δεν δέχτηκε σε αυτήν τη φάση την κατάργηση του άρθρου 220 του Ν.4281/14, προκαλώντας τον έντονο προβληματισμό μας. Με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, ανανεώθηκε και πάλι η παράταση που είχε δοθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, αυτή τη φορά, ως τις 30 Ιουνίου 2015. Ως εκ τούτου, οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες και εναπόκειται σε μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του και την κανονική λειτουργία του Ταμείου, με την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων (π.χ. μελέτη για ενδεχόμενη δημιουργία ενιαίου ασφαλιστικού πυλώνα ενστόλων, ενοποίηση Κλάδων κλπ) και ασφαλώς με την διεκδίκηση των αποθεματικών που «κουρεύτηκαν» στο πλαίσιο του PSI και είναι πάνω από 300.000.000 ευρώ. Όπως μας ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Ρωμανιάς, ήδη προωθείται η κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για να μη μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις.
  Σε ό,τι αφορά το άρθρο 220 και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στα διαθέσιμα ποσά των ταμείων, απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο κ. Αναστάσιο Αναστασάκο, απαιτώντας να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες τόσο για την κατοχύρωση της αυτονομίας του Ταμείου όσο και για την διασφάλιση των εναπομεινάντων οικονομικών του πόρων, εκφράζοντας τον προβληματισμό μας γιατί δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί αυτά τα ζητήματα.
  3) Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών – συγχωνεύσεις Αστυνομικών Τμημάτων. Ο Πρωθυπουργός επισκεφθείς το Υπουργείο, ανακοίνωσε τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα θέματα αστυνόμευσης, ενώ ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει επιστημονική επεξεργασία και με τη δική μας συμμετοχή, των προτάσεων που θα υποβληθούν και από εμάς. Πάντως εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας διότι με την εφαρμογή της μνημονιακής ρύθμισης που καταργούσε 6.700 οργανικές θέσεις, καθίσταται ανέφικτη η μετακίνηση αστυνομικών στον τόπο συμφερόντων τους.
  4) Σε ό,τι αφορά την προσφυγή μας στο ΣτΕ για τα 30χρόνια (χορήγηση εφάπαξ), θα υπάρξει παράσταση της Ομοσπονδίας σε εκδίκαση σχετικής προσφυγής εκ μέρους συναδέλφων για το ίδιο θέμα στις 25/5/2015.
  5) Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Η Κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την επανασύστασή της με δυνατότητα όμως να παραμείνουν στην Αστυνομία περίπου 350 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί. Πάγια θέση της Ομοσπονδίας ήταν και είναι όμως η ομοιογενής και επαγγελματικά διασφαλισμένη Ελληνική Αστυνομία. Τα λάθη των προηγούμενων Κυβερνήσεων είναι ανεπίτρεπτο να επαναλαμβάνονται σήμερα.
  6) Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της βίας, όπου υπάρχει πρόβλεψη διεύρυνσης της επιτροπής που θα λειτουργεί στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπιση Βίας ΔΕΑΒ. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Χαράλαμπος- Σταύρος Κοντονής κατά τη συνάντησή μας (06-03-2015) είχε ταχθεί υπέρ της θεσμοθέτησης της συμμετοχής της Ομοσπονδίας μας.
  7) Οχήματα. Παραστήκαμε στην τελετή παραλαβής 250 οχημάτων και την εκκίνηση της λειτουργίας των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, ενώ θέσαμε υπ' όψιν του Υπουργείου τα αιτήματα των Ενώσεων για πλήρη εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων. Επίσης, με παρέμβασή μας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο ζητήσαμε την απεμπλοκή των 314 οχημάτων του ΟΔΔΥ, που έχουν κατασχεθεί από την Ελληνική Αστυνομία από το 2012 ώστε να αξιοποιηθούν από αυτήν.
  8) Για τα θεσμικά θέματα- αιτήματά μας, βούληση του Υπουργού αποτελεί η επίλυσή τους μέσω της υποβολής προτάσεων και της συμμετοχής μας στις υπηρεσιακές επιτροπές. Ήδη, το Αρχηγείο ζήτησε να ορίσουμε και ορίσαμε εκπροσώπους μας στις αρμόδιες επιτροπές αναθεώρησης του Πειθαρχικού Δικαίου και της Εκπαίδευσης, ενώ ζητήθηκαν οι προτάσεις για την επιτροπή αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου Κρίσεων και Προαγωγών και του Κώδικα Μεταθέσεων.
  9) Ζητάμε την άρση των μνημονιακών δεσμεύσεων έτσι ώστε να λειτουργήσουν πλήρως οι Αστυνομικές Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, αφενός με την εισαγωγή και των επιτυχόντων έτους 2014, αφετέρου δε με την προκήρυξη νέων προσλήψεων το τρέχον έτος, αποκαθιστώντας την εκπαιδευτική τάξη και δημιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες για την συνέχιση όχι μόνο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά εν τέλει και της αστυνομικής αυτής καθ' αυτής λειτουργίας. Ένα σώμα το οποίο δεν ενισχύεται με νέο αίμα, είναι καταδικασμένο να παρουσιάσει αρνητικά συμπτώματα.
  10) Υποβάλλαμε προτάσεις - τροπολογίες α) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εξαίρεση των αστυνομικών από τη διαδικασία του αυτόφωρου σε περίπτωση αποδράσεων, καθώς επίσης και για τη μη παρουσία των αστυνομικών, ως μαρτύρων στα Μονομελή Πλημμελειοδικεία και β) στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κατάργηση της «αυτοδίκαιης αργίας».
  11) Η όξυνση του μεταναστευτικού προβλήματος απασχολεί την Ομοσπονδία και τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της καθόσον για άλλη μια φορά καλείται η Αστυνομία να σηκώσει όλο το βάρος.
  12) Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα για τη διεκδίκηση των 176 ευρώ, εκ μέρους του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας κου Χάρη Μπουκουβάλα τονίστηκε ότι έχουν ενημερωθεί όλες οι ενδιαφερόμενες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις με αναλυτικούς πίνακες των στοιχείων και της δικαστικής πορείας κάθε αγωγής ώστε να έχουν πλήρη γνώση και να ενημερώνουν τα μέλη τους. Για όλες δε τις παραπάνω δικαστικές ενέργειες, ουδεμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση έχει μέχρι σήμερα επιβληθεί στους ενάγοντες αστυνομικούς υπαλλήλους.
  Τέλος, με αφορμή την αυριανή απεργία για την εργατική Πρωτομαγιά, η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει τους αγώνες των εργαζομένων για την ανατροπή των μνημονιακών νόμων και πολιτικών που επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση της Χώρας, ωθώντας το λαό μας στην εξαθλίωση και την υποταγή στους ξένους δανειστές.
  Καλούμε όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να πάρουν μαζικά μέρος στις αυριανές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, εκφράζοντας εμπράκτως το δικαίωμά μας στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή.
  Χωρίς να παραβλέπουμε τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει συνολικά η νέα Κυβέρνηση, τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, τις εξαγγελίες μετά την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων Υπουργών, οφείλουμε να τονίσουμε ότι δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Αυτό ισχύει για κάθε υγιή συνδικαλιστικό φορέα.
  Προς τούτο, προσβλέπουμε στην ενδυνάμωση του θεσμικού μας ρόλου, συμμετέχοντας στο θεσμοθετημένο διάλογο και τη συνεργασία με την Ηγεσία και τα υπηρεσιακά συμβούλια, όπως επιβάλλει η αναγκαιότητα της επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων, αλλά και η στάση ευθύνης απέναντι σε μια νέα Κυβέρνηση που έχει υιοθετήσει βασικά και πάγια αιτήματά μας. Ειδικότερα, πρέπει επιτέλους να θεσμοθετηθεί η σύσταση Διακομματικής Επιτροπής, που μετ' επιτάσεως ζητούσαμε τα τελευταία χρόνια ως Ομοσπονδία, να λειτουργήσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ώστε να απαντηθεί και το ερώτημα «Τι Αστυνομία θέλουμε και για τι τη θέλουμε;»
  Αν όμως παρ' όλα αυτά, το προσεχές διάστημα δεν υπάρξει καταφανής πρόοδος, στο πλαίσιο των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων (β' 10ημερο Μαΐου), θα τεθεί πλέον δημόσια η εκδήλωση αγωνιστικής δράσης με στοχευμένες ενέργειες για την ικανοποίηση του διεκδικητικού μας πλαισίου.
  Όχι στη δουλοπρέπεια, ναι σε μια αξιοπρεπή ζωή στην υπηρεσία των συμπολιτών μας.
Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά!
ypografes-ds-poasy2

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Παρέμβαση στον Αναπλ. Υπουργό Κοιν. Ασφάλισης για την κατάργηση του άρθρου 220 Ν.4281/14 για τα ασφαλιστικά ταμεία

omospondies logo
Αθήνα, 23 Aπριλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 506/1/37
Προς: Τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
          κ. Δημήτριο ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
              κ. Γεώργιο ΡΩΜΑΝΙΑ
          2) Πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ
              Ταξίαρχο κ. Αναστάσιο ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ
  Κύριε Υπουργέ,
  Με έκπληξη και εύλογα ερωτηματικά λάβαμε το από 3/4/2015 υπ. αριθμ. Φ 80020/οικ.13240/Δ15.203 έγγραφο της Γενικής Δ/ντριας Κ.Α. Δρ. Αρτέμιδος Αναγνώστου – Δεδούλη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου σας με θέμα: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του άρθρου 31 του ν.4320/2015 (Α'29).
  Με το εν λόγω έγγραφο, ούτε λίγο ούτε πολύ, επανέρχεται η Πολιτεία για να μας «υπενθυμίσει» ότι υφίσταται το εκβιαστικό δίλημμα που είχε τεθεί από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις όσον αφορά την ένταξη του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ ή την μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο!
  Ωσάν να μην γνωρίζει η κα Διευθύντρια τον αγώνα που δώσαμε από την πρώτη στιγμή για τη διάσωση του ασφαλιστικού μας φορέα και πολύ περισσότερο ωσάν να μην έλαβαν χώρα μετά την κυβερνητική αλλαγή οι συναντήσεις μας με την νέα Πολιτική Ηγεσία καλούμαστε εκ νέου να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα, καίτοι εσείς μας διαβεβαιώνατε ότι το θέμα θα ρυθμιστεί με δική σας νομοθετική πρωτοβουλία.
  Σας υπενθυμίζουμε, επομένως, ότι κατά τη συνάντηση που είχαμε στις 6 Φεβρουαρίου 2015, όλα τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών μας παρουσία και του Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρωμανιά, είχαμε ζητήσει την κατάργηση της επαχθούς ρύθμισης του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 όσο και την κατάργηση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του εφάπαξ ως τη μοναδική σοβαρή και δίκαιη λύση για τη διασφάλιση της υγιούς προοπτικής των ασφαλιστικών μας φορέων, τονίζοντας ότι τα ταμεία μας πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ισχύουσα αυτοτέλειά τους.
  Εκ μέρους σας υπήρξε σαφέστατη δέσμευση για αναστολή ισχύος – εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, πράξη στην οποία πράγματι προβήκατε το Μάρτιο τρέχοντος έτους (άρθρο 31 ν. 4320/2015), διαβεβαιώνοντάς μας επιπλέον ότι συμφωνείτε με την προοπτική κατάργησής του, το αμέσως προσεχές διάστημα.
  Επιπλέον, μας διαβεβαιώσατε για την αναθεώρηση του μαθηματικού τύπου και την κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, με προοπτική την εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης, μετά από διαβούλευση και συμμετοχή των Ομοσπονδιών μας.
  Κύριε Υπουργέ,
  Αναγνωρίζοντας ότι η Xώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυσχερή θέση και η διαπραγμάτευση με τους «θεσμούς» στην πιο κρίσιμη ίσως φάση της, ζητάμε να λάβετε υπόψη σας τις εύλογες ανησυχίες μας και να κάνετε πράξη αυτά για τα οποία έχετε δεσμευτεί και κατά τη συνάντησή μας και κατά τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων της επίμαχης αυτής ρύθμισης.
ypografes omospondion6

poasy
Αθήνα, 24 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 800/6/30
Προς: 1) Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              κ. Νίκο ΒΟΥΤΣΗ
          2) Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ
          3) Την Αναπλ. Υπουργό Μετανάστευσης
              κα Τασία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
          4) Τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας
              κ. Δημήτρη ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Δημήτρη ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
          2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
          3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
  Κύριοι Υπουργοί,
  Έντονη είναι η αγωνία των συναδέλφων μας σε όλη τη Χώρα και ιδίως στις νησιωτικές περιοχές αυτής, όπου το τελευταίο διάστημα καλούνται να διαχειριστούν τη μαζική άφιξη μη νόμιμων αλλοδαπών - προσφύγων και μεταναστών- χωρίς την απαραίτητη προς τούτο υποδομή. Από όλες τις κατά τόπο Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας, καταγράφονται με έμφαση συσσωρευμένα προβλήματα και επισημαίνονται οι επιπτώσεις της περαιτέρω όξυνσης του φαινομένου στη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών, στους όρους υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία.
  Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ομοσπονδία μας, έχει επιδείξει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα των αλλοδαπών και σε ανύποπτο χρόνο είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, όταν ακόμα άλλοι, θεωρούσαν ως μοναδικό και αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος τις επιχειρήσεις σκούπα και τους «φράχτες». Ενώ ήταν ορατά από όλους τα οξυμένα προβλήματα που προκαλούνταν στην Αστυνομία και κυρίως στην κοινωνία από την μακρόχρονη απουσία μεταναστευτικής πολιτικής, οι ηγεσίες εξακολουθούσαν επί χρόνια να σφυρίζουν αδιάφορα. Ακόμα κι όταν το 2007-2008, εμείς ζητούσαμε να προσλαμβάνονται στην Αστυνομία, ως σύνδεσμοι, διερμηνείς κλπ, αλλοδαποί υπήκοοι, αλλά και να καθιερωθεί ένας αντιρατσιστικός χάρτης ενεργειών και συμπεριφορών για το Αστυνομικό Προσωπικό, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. δεν ήθελαν καν να ακούσουν τέτοιες προωθημένες προτάσεις.
  Παρακολουθώντας επί χρόνια την εξέλιξη του μεταναστευτικού προβλήματος, τονίζαμε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να το αντιμετωπίσει μόνη της, κυρίως εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σε απόσταση αναπνοής από εμπόλεμες ζώνες. Ακόμα κι όταν φάνηκε ότι ελέγχονται προς στιγμήν, οι μεταναστευτικές πιέσεις, σημειώναμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρώτο βήμα προόδου την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, που μετατρέπει ως γνωστόν τη Χώρα μας σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών και παραβλέπει την αναγκαιότητα ανακατανομής των βαρών και των πόρων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Το έχουμε, επίσης, τονίσει και στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών, στην οποία συμμετέχουμε, ζητώντας τη δική της παρέμβαση στα ευρωπαϊκά όργανα, όπου δραστηριοποιείται από την πλευρά της για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού αστυνομικού ενδιαφέροντος. Γι' αυτό αισθανόμαστε ικανοποίηση όταν πληροφορούμαστε ότι το όλο θέμα απασχόλησε επιτέλους, χθες, την έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, κατά την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η αύξηση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα και τη διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο, η χρηματοδότηση του σχεδίου «Τρίτων» και «Ποσειδών», η ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών κατά των δουλεμπόρων σε συνεργασία με την Europol κλπ.
  Τα αστυνομικής φύσεως αυτά μέτρα, ωστόσο, επιμένουμε ότι πρέπει να συνοδεύονται και με άλλα, καθοριστικά, τόσο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών όσο και για την θωράκιση του αστυνομικού προσωπικού που εμπλέκεται σ' αυτήν την υπόθεση. Διότι προφανώς δεν αποτελεί λύση η παρατεταμένη τους κράτηση στις αστυνομικές εγκαταστάσεις ούτε η μετατροπή των αστυνομικών σχολών σε κέντρα φιλοξενίας.
  Κύριοι Υπουργοί,
  Το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας αντιμετωπίζει με αισθήματα συμπάθειας και ανθρωπιάς τους κατατρεγμένους συνανθρώπους μας που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες, αναζητώντας ασφάλεια και ένα καλύτερο αύριο στις ευρωπαϊκές χώρες. Για να πράξει όμως καλύτερα το χρέος του, ζητάμε από την Ελληνική Πολιτεία να δώσει προτεραιότητα στην παροχή των αναγκαίων μέσων (ατομικός εξοπλισμός, οχήματα, ηλεκτρονική υποδομή κλπ), καθώς επίσης και στην άμεση ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, όπου παρατηρείται έξαρση των μεταναστευτικών πιέσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή τη θερινή περίοδο, οι Υπηρεσίες δεν θα ενισχυθούν ούτε με τη διάθεση δοκίμων αστυνομικών, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, πριν από το αναγκαστικό, ελέω μνημονίων, «πάγωμα των προσλήψεων νέων αστυφυλάκων.
ypografes-poasy
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

                                   ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995

ΕΔΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ                                                     ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΟΥ 25 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Τ.Κ. 52100                         ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΗΛ & FΑΧ 2467081240                                                  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 6948583796                                          ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΛ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 6946330703                              (Π.Ο.ΑΣ.Υ)

ΑΡΙΘ: 701/β/12                                                       ΚΑΣΤΟΡΙΑ    24  Απριλίου 2015
                                                                                           ΠΡΟΣ

                                                               ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
                                                                   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                                                                        ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 Τ.Κ. 11527
                                                                        ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Αρχαιρεσίες ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν. Καστοριάς»


Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 24/04/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας το όποιο έχει ως εξής


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Πρόεδρος: ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ,  τηλ. 6948583796
 Αντιπρόεδρος: ΡΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τηλ.6951216309
Γεν. Γραμματέας: ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ τηλ. 6946330703
ΟΡΓ..Γεν.Γραμματέας: ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ τηλ. 6972404187
Ταμίας: ΤΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  τηλ. 6974310060
Μέλος: ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ. 6979666081
Μέλος: ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τηλ 6972216555
Για την Ελεγκτική Επιτροπή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΟΥΡΓΚΑΤΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

Για το Συμβούλιο Μεταθέσεων
Τακτικό Μέλος:  ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ,
Αναπληρωματικό Μέλος: ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιπρόσωποι για την Πανελλήνια Ομοσπονδία

ΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ

Αποδέκτες προς ενημέρωση

1) ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2) Α.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4) ΔΗΜΟΙ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥ
6) ΜΜΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.


   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ                                                         ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ